Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh

Ba Son - Đông Tăng Long Hưng Phúc
The Miyako - Vinhomes Grand Park
Armena
The Origami - Vinhomes Grand Park
Khu dân cư Tân Cảng Phú Hữu
The 9 Stellars
Masteri Centre Point
Việt Nhân SHTP Riverside