Quận Liên Chiểu, Tỉnh Đà Nẵng

The Ori Garden
Asiana Đà Nẵng
Sunshine Luxury
Kim Long City khu F
The One Beach
Kim Long City
LC Center Beach