Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

Khu phố thương mại Toàn Phát