Huyện Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

Khu đô thị Hồng Diện
Phổ Yên New City
Phổ Yên Residence
Khu dân cư Lê Hồng Phong
Khu đô thị Phú Đại Cát