Huyện Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi

Đức Phổ Gateway
Hùng Vương Palace
An Phát Paradise
Lotus Riverside
Khu dân cư Bàu Sen